Enerjiqənaətedici şarlı dəyirman

Enerjiqənaətedici  şarlı dəyirman
Enerjiqənaətedici şarlı dəyirman

Şarlı dəyirman - sement, əhəng, gips istehsalında ən çox tələb olunan avadanlıqdır. Materialın üyüdülməsində istifadə olunur. Bu tip dəyirmanlar enerjiyə qənaət edən mühərriklərlə komplektləşdirilib. İstehsal gücü və texniki ölçülərinə görə aşağıdakı modelləri vardır

 

Model

Materialın giriş

Ölçüsü (mm) 

Materialın çıxış

Ölçüsü (mm) 

Istehsa gücü (t)

Mühərrikin gücü(kVt)

Çəki(t)

GZM900×

2100

≤15

0.075-0.83

0.7-3.5

15

3900

GZM1200×2800

≤25

0.075-0.6

2-6

37

13000

GZM1500×3500

≤25

0.075-0.4

3.5-12

75

17500

GZM1830×3600

≤25

0.075-0.4

5-22

130

33500

GZM2100×3600

≤25

0.075-0.4

15-36

210

46800

GZM2400×3000

≤25

0.075-0.4

22-44

245

59000