Üçbarabanlı quruducu

Üçbarabanlı quruducu
Üçbarabanlı quruducu

Bu tip barabanlar da qurutmada istifadə olunur. Əsasən, istehsal gücü çox olan istehsal sahələrinə tətbiq edilir. İstehsal gücü və texniki ölçülərinə görə aşağıdakı modelləri vardır

 

Model

φ2.0×6m

φ2.5×6.5m

φ2.7×7m

φ3×7m

φ3.2×7m

φ3.6×8m

φ4.2×8.5m

Barabanın diametri(m)

2.0

2,5

2,7

3

3,2

3,6

4,2

Barabanın uzunlugu(m)

6

6,5

7

7

7

8

8,5

Həcm (м³)

18.84

31.89

40.5

49.46

56.26

81.38

118

Barabanın dövriyyə sürəti(dövr/dəq)

3-10

3-10

3-10

3-10

3-10

3-10

3-10

Materialın barabanın içində qalma müddəti(dəq)  

12-30

12-30

12-30

12-30

12-30

12-30

12-30

Materialın ilkin (başlangıc)nəmişliyi(%)

6-25

6-25

6-25

6-25

6-25

6-25

6-25

Qurudulduqdan sonra olan nəmişlik (%)

≤1

≤1

≤1

≤1

≤1

≤1

≤1

Daxildəki qazın maksimal hərarəti (℃)

750-900℃

750-900℃

750-900℃

750-900℃

750-900℃

750-900℃

750-900℃

Istehsal gücü

(t/saat)

şlak

20-25

25-30

30-35

35-10

40-45

50-65

70-85

kül

10-17

17-21

20-25

23-27

25-30

30-45

45-63

qum

20-27

25-40

27-45

30-45

35-50

55-75

75-99

Mühərrikin modeli

Yr160m-4

Yr132m-4E

Yr160m-4

Yr160m-4

Yr132m-5E

Yr160m-4E

Yr160m-4E

Mühərrikin gücü(kVt)

7.5×2

11×2

7.5×4

7.5×4

11×4

15×4

18.5×4

Reduktorun modeli

XWD-6

XWD-6

XWD-6

XWD-6

XWD-6

XWD-8

XWD-8

Reduktorun dərəcəsi  (I)

17-29

17-29

17-29

17-29

17-29

17-29

17-29