İstehsalata uyğun avadanlıqların və istehsal xəttlərinin seçilməsi

İstehsalata uyğun avadanlıqların və istehsal xəttlərinin seçilməsi

Sahibkar hər hansı bir istehsal qərarına gəldikdə, təbii ki, ilk öncə həmin məhsulu istehsal edəcək avadanlıqlar haqqında fikirləşir. Avadanlıqların düzgün seçilməsi, istehsal gücünün hesablanması, komunal xərclər sərfiyyatı, və s kimi hesabatlar  biznes-plan tərtibatında çox vacib amillərdir. 

Bu işdə bizim mütəxəssislərin iş təcrübəsindən yararlana bilərsiniz.