İstehsal xəttlərinə mərkəzləşdirilmiş idarəetmə sistemlərinin tətbiqi

İstehsal xəttlərinə mərkəzləşdirilmiş idarəetmə sistemlərinin tətbiqi

Şirkətimiz  müxtəlif sənaye sahələrində istehsal proseslərinin  avtomatlaşdırılmasını  da həyata keçirir. Belə ki, avtomatlaşdırmanın tətbiqi hər istiqamətdə: istehsal xərci, məhsulların keyfiyyəti, iş təhlükəsizliyi, eləcə də sənaye inzibatçılığı və idarəçiliyinin effektiv işləməsinə böyük təkan verir.