2. Zənginləşdirici avadanlıqlar (mis, molibden, qızıl, filiz, kvars qumu, və s.)