Çökdürmə maşını

Çökdürmə maşını
Çökdürmə maşını

Əlvan, qara metal və qeyri-metal filizlərinin zənginləşdirilməsi üçün geniş istifadə olunur. İstehsal gücü və texniki ölçülərinə görə aşağıdakı modelləri vardır

 

 

 

Model

Dograma forması

Kameranın miqdarı(ədəd.)

Işçi sahəsi (㎡)

Kameraya giriş uzunlugu

(mm)

Kameraya girişin tezliyi(dəfə/dəq)

Istehsal gücü (t/saat)

Mühərrikin gücü(kVt)

2LTC-366/8T

trapesiya

8

2.16

0-50

120-300

3-6

1.1*2

2LTC/6109/8T

trapesiya

8

5.76

0-50

120-300

20-30

1.5*4

AM-30

düzbucaq

4

2.574

0-50

130-160

10-15

3

 

Model

Kameraya giriş uzunlugu

(mm)

Kameraya girişin tezliyi(dəfə/dəq)

Giriş ölçüsü (мм)

Istehsal gücü (t/saat)

Suyun sərfiyyatı (t/saat)

Mühərrikin gücü (kVt)

JT1070/2

0-12

0-170

8

6-8

5-40

2.2

JT1515/2

0-25

0-150

10

20-35

30-120

4*2

JT2020/2

0-20

0-130

10

40-60

60-180

5.*2