Yüksəktezlikli qroxot

Yüksəktezlikli qroxot
Yüksəktezlikli qroxot

Yüksəktezlikli qroxot - hər hansı bir yumru və ya sərbəst axan materialı kalibrləmə deşikləri olan ekran səthlərindən istifadə edərək müxtəlif ölçülü hissəciklərə ayırır. Ekranın tətbiq sahələri - süxurların fraksiyala ayrılmasına da kömək edir

 

Model

qroxotun sahəsi

(м)

 Materialın konsentrasiyası

(%) 

Istehsal gücü (t/saat)

Mühərrikin gücü(kVt) 

GPS-4

4.5

30%-40%

15-25

0.72

GPS-5

5.2

30%-40%

20-30

1.1

GPS-6

6

30%-40%

24-36

1.5

GPS-8

8.1

30%-40%

32-48

2.2