Ikibarabanlı quruducu

Ikibarabanlı quruducu
Ikibarabanlı quruducu

Bu tip barabanlar da qurutmada istifadə olunur. Əsasən, istehsal gücü çox olan istehsal sahələrinə tətbiq edilir. İstehsal gücü və texniki ölçülərinə görə aşağıdakı modelləri vardır

Model

2×6.5m

2.4×9m

3×10m

3.3×11m

3.5×11m

Daxili silindrın ölçüsü (m)

φ1.4×6.15

φ1.7×8.65

φ2×9.65

φ2.2×10.6

φ2.3×10.6

Xarici silindrin ölçüsü (m)

φ2×6.5

φ2.4×9

φ3×10

φ3.3×11

φ3.5×11

Silindrin sürəti(dövr/dəq)

0.6~6

0.6~6

2~4.5

2~4.5

2~4.5

Qurutma tipi

Aşagı axar ilə

Aşagı axar ilə

Aşagı axar ilə

Aşagı axar ilə

Aşagı axar ilə

Istehsal gücü (t/saat)

gil

şlak

gil

şlak

gil

şlak

gil

şlak

gil

şlak

8.5

12

17

24

35-40

45-53

42-48

55-62

46-52

62-72

Materialın giriş nəmliyi

(%)

15

15

10

13

10

13

10

13

Materialın çıxış nəmliyi (%)

2

2

3

2

3

2

3

2

maksimal giriş temperaturu(℃)

950

950

950

950

950

Qazın çıxış temperaturı(℃)

110

110

110

110

110

Istilik

3506-3995 (Cal/Kg  quru material)

Istilik effektivliyi

>85%

Buxarlanma

       40-60Kg H2O/m3 .h

 

Standart kömür tələbatı (kq / т quru cism)

15-19

14-18

13-16

12-15

12-15

Mühərrikin tipi

YCT-225-4B

XWDV-8195

-59

XWDV-8195

-59

XWDY22-

8235-43

XWDY30-

8245-43

Reduktorun tipi

JZQ500-2

Mühərrikin gücü(kVt)

15

2×15

4×15

4×22

4×30