Quru tikinti qarışıqları istehsalı xətti

Quru tikinti qarışıqları istehsalı xətti
Quru tikinti qarışıqları istehsalı xətti

Quru tikinti qarışıqları istehsalı xətti - mateialların qurudulması, çeşidlənməsi, qarışdırılması və tozun kənar edilməsi sistemindən ibarətdir.

 

Texniki parametrləri

Model

GJD20

GJD40

GJD60

İstehsal gücü, tonn/saat

20

40

60

İllik istehsal gücü (104 tonn)

5

10

15

Qarışdırma mexanizmi

Model

GSJD2000

GSJD3000

GSJD4500

Qarışdırmanın gücü (kVt)

22

55

75

Boşaldılmanın gücü (tonn)

1.4

2.8

4

Tərəzidə çəkmə həddi və xətaların ölçüsü

Doldurucu (кq)

1200±2%

2400±2%

4000±2%

Qatqılar (кq)

800±1%

1600±1%

2400±1%

Aşqarlar (кq)

50±1%

100±1%

150±1%