T130X xırda üyütmə üçün dəyirman

T130X xırda üyütmə üçün dəyirman
T130X xırda üyütmə üçün dəyirman

Tozaoxşar tikinti materiallarının istehsalında istifadə olunan avadanlırdan biridir. İstehsal gücü və texniki ölçülərinə görə aşağıdakı modelləri vardır.

 

 

Parametr

Vahid

 

Diyircəyin miqdarı

əd

4

Diyircəyin diametri*uzunluğu

mm

Ф410×210

Diyircəyin halqası*hündürlüyü

mm

Ф1300×210

Dövriyyənin sürəti

mm

103

Materialın maks. giriş ölçüsü

mm

30

Materialın maks çıxış ölçüsü

mm

0.074-0.038

Istehsal gücü

t/saat

4-13

Çəkisi

ton

18

 

Dəyirmanın gücü

Spesifikasiya

Parametr

Ölçü vahidi

 

Aparıcı maşının mühərriki

Model

 

Y280S-4

Mühərrikin gücü

kVt

75

Dövriyyənin sürəti

Dövr/dəq.

1480

Klassifikatorun mühərriki

Model

 

Y160L-4

Mühərrikin gücü

kVt

15

Dövriyyənin sürəti

Dövr/dəq

1460

Elevatorun elektromühərriki

Model

 

Y100L2-4

Mühərrikin gücü

kVt

3

Dövriyyənin sürəti

Dövr/dəq

1430

Toztutanın mühərriki

Model

 

Y280M-4

Mühərrikin gücü

kVt

90

Dövriyyənin sürəti

Dövr/dəq

1480

Çənəli daşqıran

Model

 

PE 250×400

Elektromühərrikin modeli

 

Y180L-6

Mühərrikin gücü

kVt

15

Mühərrikin dövriyyə sürəti

Dövr/dəq

970

Vibroqidalandırıcı

Model

 

GZ3F

Mühərrikin gücü

Vatt

200