Hissələrə ayrılmış növ model

Hissələrə ayrılmış növ model
Hissələrə ayrılmış növ model

Sement, əhəng, gips və s. tikinti materiallarının saxlanmasında istifadə olunur. Tutumundan asılı olaraq, müxtəlif həcmli modelləri vardır.

Hissələrə ayrılmış növ silos 

1. Vintli konveyerin köməyilə materialı müəyyən yerə nəql etmək olar.
2. Hissələrə ayrılmış silosu çox asan konteynerə yükləmək və xaricə eksport etmək olar. 
3. O iç hissədən yivli birləşmələrdən ibarətdir, paslanmaya qarşı davamlıdır.


Həcmi: 100t - 150t - 200t - 250t - 300t - 500t - 600t