Bütöv model

Bütöv model
Bütöv model

Sementin saxlanması üçün silos (bütov model)
1. Silos ehtiyyat çən kimi kiçik zavodlarda sementin saxlanması üçün istifadə olunur.
2. Bu germetik silos narın materialların (sement, və s. kimi) saxlanılması üçün çox əlverişlidir.
3. Silos materialın səviyyyəsinə və çəkisinə nəzarət edən cihazlarla təchiz edilə bilər