Asfalt zavodu (stasionar model)

Asfalt zavodu (stasionar model)
Asfalt zavodu (stasionar model)

Asfalt zavodu - Yol tikintisində tələb olunan istehsal qurğusudur. İstehsal gücü və texniki ölçülərinə görə aşağıdakı modelləri vardır.

 

Model

LB1200

Istehsal gücü

100t/s(normativ şərt daxilində)

Yanacagın gücü

Kömür,dizel, mazut,qaz

Ümumi avadanlıgın gücü

255.8KW

Sahə

48m×25m

Yanacagın məsrəfi

5.5-7.0kg/t(duru yanacaq)

Ölçünün dəqiqliyi(statik)

doldurucu: ≤±0.5% toz: ≤±0.3%   asfalt:≤±0.25%

Toztutan

Toz tutma üçün hesablanmış konsentrasiya ≤50mg/Nm3(toztutan kisə ilə)

Bunkerin tutumu (soyuq material üçün)

6m³×4

Quruducu barabanın qabaritləri

Φ1500mm×6400mm

Idarəetmənin tipi

əl ilə\ avtomat

Verilmiş materialın hərarəti

120-160℃

Bunkerin tutumu (isti material üçün)

15m³,4 tip

Qarışdırıcı bunkerin tutumu

1300kg

Asfalt çəninin həcmi

40t