Asfalt zavodu (mobil model)

Asfalt zavodu (mobil model)
Asfalt zavodu (mobil model)

Asfalt zavodu - Yol tikintisində tələb olunan istehsal qurğusudur. Çətin istehsal şəraiti olan sahələrdə geniş istifadə olunur. İstehsal gücü və texniki ölçülərinə görə aşağıdakı modelləri vardır.

Nümunə

Model

DHB80

Istehsal gücü

80 t/s normativ şərt daxilində)

Yanacağın tipi

Kömür,dizel, mazut,qaz

Bütöv avadanlıgın gücü

150KW

Yanacağın sərfiyyatı

5.5-7.0kg/t��?duru yanacaq)

Toztutan

Toz tutma üçün hesablanmış konsentrasiya≤50mg/Nm3��?toztutan kisə ilə)

 

Bunkerin tutumu (soyuq material üçün)

4m³×4

Boşaldıcının hündürlüyü

3m

Quruducu barabanın qabaritləri

Φ1500mm×7500mm

Idarə etmənin tipi

əl ilə

Hazır materialın hərarəti

120-160℃

Hazır məhsul üçün bunkerin tutumu

2.5m³