Lentli konveyer üçün təmizləyici qurğu

Lentli konveyer üçün təmizləyici qurğu
Lentli konveyer üçün təmizləyici qurğu

Lentli konveyer üçün təmizləyici qurğu - lenti üzərinə yığılan qalıqların təmizlənməsi üçün istifadə olunur.