Mobil Tip Beton qarışıqları zavodu

Mobil Tip Beton qarışıqları zavodu
Mobil Tip Beton qarışıqları zavodu

Mobil Tipli Beton qarışıqları zavodu da - beton istehsalında istifadə olunan istehsal kompleksidir. Çətin istehsal şəraiti olan sahələrdə geniş istifadə olunur. İstehsal gücü və texniki ölçülərinə görə müxtəlif modelləri vardır.