Gübrə istehsalı üçün avadanlıq

Gübrə istehsalı üçün avadanlıq
Gübrə istehsalı üçün avadanlıq

Gübrə istehsalı üçün avadanlıqlar

Gübrə istehsalı üçün avadanlıqlar

Gübrə istehsalı üçün nəzərdə tutulan avadanlıqlar: qarışdırıcı, lentli konveyer, vertikal daşqıran, dairəvi qranulyator, barabanlı daşqıran, dövri-hərəkətli soyuducu-baraban, dövri-hərəkətli quruducu-baraban, çalovlu elevatordan, qablaşdırma avadanlıgı, yüksək hərarətli material üçün quruducu avadanlıq və gübrə çökdürücü kimi avadanlıqlardan ibarətdir. Bütün bu avadanlıqların istehsalı \Kimyəvi Məhsulların Sənayesi Nazirliyi\ tərəfindən müvafiq olaraq razılaşdırılmışdır.

Gübrə istehsalında bir peşəkar satıcı və tədarükçü kimi, biz cürbəcür istehsal gücü olan gübrə sənayesi üçün çox çeşidli avadanlıqlar istehsal edirik. Bu istehsal gücünə aiddir: 10 000 ton, 20 000 ton, 30 000 ton, 50 000 ton, 80 000 ton, 10 mln.ton. və s..