Seksiyalı bunkerlər

Seksiyalı bunkerlər
Seksiyalı bunkerlər

Materilların saxlanmasında istifadə olunan qurğudur. Tərəzi-dozator sistemi ilə dəqiq çəki ilə ötürülmə sistemi ilə yığılır. Sement, beton, asfalt istehsalında daha çox istifadə olunur.