Məhsullar

Faydalı qazıntıların növündən, hasilatın texnoloji xüsusiyyətindən, xammal və materialın emalı və yatağın istismarının konkret şərtlərindən asılı olaraq, avadanlıqların müxtəlif növləri var

Haqqımızda

Bildiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikası zəngin faydalı qazıntı ehtiyatlarına malikdir. Aparılmış kəşfiyyat işlərinin miqyasına və yataqların işlənmə səviyyəsinə görə bu faydalı qazıntılar arasında ilk yeri neft və qaz tutur. Bundan başqa respublika ərazisində digər faydalı qazıntı ehtiyatları da mövcuddur. Respublikamızın müxtəlif rayonlarında çoxlu sayda filiz faydalı qazıntıları, o cümlədən dəmir filizi, alunit, mis, kobalt, qızıl, civə, molibden, volfram, qurğuşun, sink yataqları aşkar edilmişdir

ətraflı
53
Project
35
Partners
167
Equipmets