11. Asfalt zavodlar (stasionar və ya mobil formada)